Van verborgen gevaar tot slimme oplossing

Door de jaren heen is RVS op grote schaal veelvuldig toegepast in zwembadconstructies. Men nam aan dat dit materiaal bestand was tegen corrosie. In de praktijk blijkt dit echter niet het geval te zijn, wat in het verleden heeft geleid tot gevaarlijke situaties, zelfs tot enkele dodelijke ongevallen.

Hoewel RVS altijd als roestvrij werd beschouwd, kunnen een combinatie van factoren, waaronder hoge luchtvochtigheid, condensatie, hoge temperaturen en chloordampvorming, toch leiden tot corrosie van dit materiaal. Daarom heeft het ministerie van VROM alle gemeentelijke instanties gewaarschuwd voor deze gevaren.

Om een passende en werkbare oplossing te bieden voor dit probleem heeft NYLO FOOD & PROTECTIVE COATINGS BV de NYLO COVERCOAT ontwikkeld, een speciale blanke coating met R1-certificering (uitgegeven door InS/FDA) die goed hecht en zeer sterk is. Daarnaast kan deze direct op RVS worden aangebracht, zodat de onderdelen niet hoeven te worden verwijderd. Voor een dekkende kleurafwerking biedt NYLO de NYLO EP MULTIPRIMER in combinatie met de NYLO EP PROTECT als oplossing. Met dit productenpakket kunnen potentieel gevaarlijke situaties nu op een praktische manier worden opgelost. Veilig en duurzaam, voor jarenlang plezier.

(c) Nylo Coatings alle rechten voorbehouden 2024